ZWROT VAT-U Z NIEMIEC | Odzyskiwanie podatku VATu z Niemiec | vat-ref.pl

Polscy przedsiębiorcy dokonujący zakupów na terenie Niemiec nie mogą odliczyć zapłaconego podatku VAT w krajowej deklaracji podatkowej. Istnieje jednak inna droga, mianowicie możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego VAT-u. Możliwość ta wynika z zasady unikania podwójnego opodatkowania i regulowana jest Dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE. Dyrektywa ta przewiduje możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT-u z Niemiec poprzez wypełnienie e-Deklaracji VAT-REF. Deklaracja, po pierwszej weryfikacji, kierowana jest do niemieckiego odpowiednika Urzędu Skarbowego – Bundeszentralamt für Steuer, który podejmuje decyzję w kwestii zwrotu podatku. Jeżeli wniosek o zwrot VAT-u z Niemiec został wypełniony prawidłowo i spełnia wszystkie warunki, system e-Deklaracje wystawi dokument, stanowiący urzędowy dowód złożenia wniosku, zawierający termin jego złożenia (UPO). W przypadku gdy wniosek nie zostanie zaakceptowany przez system, zostaniemy poinformowani o przyczynie. Należy poprawić dane i ponownie przesłać wniosek o zwrot VAT-u z Niemiec.

ZA CO ZWROT PODATKU

Na podstawie Dyrektywy regulującej kwestię zwrotu zapłaconego w Niemczech VAT-u, przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego za następujące towary i usługi:

  • paliwo,
  • wydatki związane ze środkami transportu,
  • koszty podróży,
  • zakwaterowanie,
  • opłaty za wstęp na targi i wystawy,

Przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosków o zwrot VAT z Niemiec do 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek. Należy jednak pamiętać, że wnioski procedowane są według kolejności zgłoszeń, a czas oczekiwania na decyzję wynoszący średnio 4 miesiące (w szczególnych przypadkach może przedłużyć się nawet do 8 miesięcy) powoduje, że warto w związku z tym rozpocząć procedurę zwrotu jak najszybciej. Wnioski o zwrot podatku VAT z Niemiec składa się za okres od 3 miesięcy do 1 roku. Przy czym minimalna kwota wnioskowanego zwrotu przy tych okresach wynosi odpowiednio 400 i 50 euro.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT-U Z NIEMIEC

Możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego podatku od towarów i usług z Niemiec przysługuje każdemu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie innego kraju niż Niemcy, dokonującego zarazem zakupów na terenie Niemiec w roku, którego wniosek dotyczy. Przedsiębiorca musi spełnić również dodatkowe warunki. Przede wszystkim musi być zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT oraz nie korzystać z podmiotowego zwolnienia z płacenia podatku VAT. Uzyskany zwrot podatku z Niemiec jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej.

ZWROT VAT-U Z NIEMIEC – ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Jeżeli przeraża Cię perspektywa żmudnego i męczącego procesu odzyskiwania podatku od wartości dodanej, sięgnij po pomoc specjalistów. Sprawnie zajmiemy się wszelkimi formalnościami urzędowymi, co znacznie skróci okres oczekiwania na zwrot VAT-u z Niemiec. Dzięki naszej pomocy, cała procedura dokona się praktycznie bez Twojego udziału i w krótkim czasie przysługująca Ci kwota, pojawi się na koncie. Osobom, którym zależy na wyjątkowo szybkim odzyskaniu środków, proponujemy tryb przyspieszony- zwrot VAT-u z Niemiec nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentów. W przypadku standardowego trybu, ten czas wynosi około 4 miesięcy. W trosce o komfort i zaufanie Klientów, nie wymagamy opłat wstępnych. Naszą fakturę otrzymasz dopiero, gdy zapadnie decyzja o zwrocie podatku. Jeśli nie masz faktur i dysponujesz tylko paragonami za zakupy lub usługi w Niemczech, nie stanowi to dla nas problemu. Pomożemy uzyskać zwrot VAT-u z Niemiec także i w tym przypadku.

ZWROT VAT-U Z NIEMIEC – NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ OPINIE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Jesteśmy na rynku już od 5 lat. W tym czasie pomogliśmy odzyskać podatek od wartości dodanej 150 firmom. Nasze atrybuty to dobra znajomość przepisów prawa wspólnotowego i wysoka jakość świadczonych usług. Charakteryzuje nas duża skuteczność i solidność. Nie pozostawiamy niczego przypadkowi. Zaufaj naszej opinii i powierz nam wszystkie formalności, jakich wymaga zwrot VAT-u z Niemiec. W ten sposób oszczędzisz swój czas i energię. Wypełnij dostępny na naszej stronie formularz, a my niezwłoczne się z Tobą skontaktujemy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.