Zwrot VAT z Francji | Odzyskiwanie podatku VAT z Francji | vat-ref.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej powiązanej z rynkami zagranicznymi wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad i formalności. Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą w Polsce, ale dokonujący zakupów, np. paliwa na terenie Francji, mogą skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT z Francji zapłaconego od zakupionych towarów i usług. To możliwość niosąca sporo korzyści dla przedsiębiorców, jednak wiążąca się też z licznymi formalnościami. Zwrot VAT z Francji może być uciążliwym i długotrwałym procesem, jeśli wszelkie procedury wykonywane są samodzielnie, bez wiedzy jak należy poprawnie wypełnić wszelkie dokumenty. Dla wielu przedsiębiorców pozyskanie zwrotu VAT z Francji to duże utrudnienie, dlatego proponujemy korzystne rozwiązanie, które zadowoli każdego. Firma VAT-REF pomaga w załatwieniu wszelkich formalności i usprawnia cały proces zwrotu.

Kalkulator księgowego

DLA KOGO ZWROT VAT Z FRANCJI

Przedsiębiorcy dokonujący zakupów za granicą mogą starać się o zwrócenie poniesionych kosztów. Należy jednak pamiętać, że nie każdej firmie przysługuje taki przywilej. Aby otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego we Francji, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  • nie posiadać oddziału lub siedziby firmy we Francji,
  • nie być zarejestrowanym płatnikiem VAT-u we Francji,
  • być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
  • zakupione przez niego towary i usługi związane są z wykonywaniem działalności gospodarczej

W każdym innym przypadku przedsiębiorca ma prawo do starania się o zwrot VAT z Francji, a nasza firma pomaga w wypełnieniu wszelkich formalności z tym związanych. Podstawą ubiegania się o zwrot podatku są wydatki udokumentowane poprawnie wystawionymi fakturami VAT lub paragonami. Dlatego zachęcamy naszych klientów do regularnego prowadzenia ksiąg podatkowych i zachowywania wszelkich dokumentów związanych z wydatkami. Dzięki systematyczności zwrot VAT z Francji będzie o wiele prostszy, a na pieniądze nie trzeba będzie czekać tak długo, jak w innym przypadku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZWROT VAT

Francja jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który precyzyjnie reguluje kwestię terminów składania wniosków o zwrot VAT-u. Dlatego ważne jest, aby trzymać się wyznaczonych ram czasowych i w odpowiednim okresie złożyć wymagane dokumenty o zwrot VAT z Francji. Przedsiębiorca może ubiegać się o oddanie podatku za jeden kwartał, następujące po sobie kwartały lub też rok. Co ważne, wnioski dotyczące kwartału należy składać maksymalnie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego wniosek dotyczy. Przekroczenie tego terminu może spowodować problem z późniejszym zwrotem VAT z Francji. Nasza firma załatwiając wszelkie formalności pomoże w dopilnowaniu wskazanych dat, co ułatwi otrzymanie pieniędzy z podatku. Złożenie wniosku o zwrot VAT-u oraz pełna korespondencja z urzędami skarbowymi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Procedura ubiegania się o zwrot podatku z Francji jest trudna, gdyż kraj ten nie umożliwia składania korekt wniosków. Samodzielne wypełnienie formalności może nieść za sobą pewne utrudnienia, a nieznajomość prawa podatkowego będzie dodatkową przeszkodą w prawidłowym złożeniu wniosku o zwrot VAT z Francji. Warto dlatego powierzyć tę kwestię profesjonalistom z VAT-REF, którzy kompleksowo zajmą się dokładnym przygotowaniem dokumentów i wniosku, a także skutecznie przeprowadzą proces zwrotu podatku z Francji. Dzięki odpowiedniej wiedzy oraz doświadczeniu, specjaliści z VAT-REF są w stanie znacznie przyśpieszyć zwrot VAT z Francji, co jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Pomagamy w każdej sytuacji.