Oferta

Nasza oferta jest skierowana do firm, które ponoszą koszty swojej działalności poza granicami Polski, a konkretnie w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy biegle poruszają się w sferze zawiłych i ciągle zmieniających się przepisów prawa podatkowego.

Działamy szybko, a co najważniejsze efektywnie. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji, odpowiemy na nurtujące pytania i sprawnie przeprowadzimy cały proces.

Zwykły tryb
zwrotu podatku

Klient poprzez nasz system przesyła dokumenty do zwrotu VAT.

2-5 dni

Na podstawie dokumentacji sporządzamy wnioski i składamy je w imieniu klienta w odpowiednim urzędzie skarbowym.

2-5 dni

W przypadku braku dodatkowych zapytań,  urząd wydaje decyzje w ciągu 4 miesięcy od wpłynięcia wniosku i  przelewa środki bezpośrednio na konto klienta.

ok. 120 dni

Rozliczenie za usługę następuje po otrzymaniu decyzji o zwrocie. Pobieramy prowizję nie większą niż 5% odzyskanej kwoty VAT. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości zwrotu a także ilości oraz rodzaju dokumentów. Minimalna wartość naszej faktury to 50 euro netto.

Przyspieszony tryb
zwrotu podatku

Klient poprzez nasz system przesyła dokumenty do zwrotu VAT.

2-5 dni

Do 7 dni od otrzymania dokumentacji z własnych środków wypłacamy należny do zwrotu podatek, pomniejszony o wcześniej ustaloną kwotę prowizji. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie.

do 7 dni

Występujemy do urzędu skarbowego danego kraju o zwrot VAT-u na nasz rachunek.

Gdy otrzymamy zwrot wystawiamy opłaconą fakturę za realizacje usługi. Tryb przyspieszony dotyczy wyłącznie rozliczeń powyżej 500 euro VAT/kraj.

Uzyskaj swój zwrot
w wybranym trybie

Skontaktuj się z nami

Za co głównie
odzyskujemy VAT

Utrzymanie floty

paliwo, opłaty drogowe, parkingi

Realizacjia projektów
dla kontrahentów

np. zakup narzędzi i materiałów
związku z budową stoiska targowego

Noclegi

dla kierowców, pracowników

Ważne informacje

Komu przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy?

  • firmom zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w Polsce
  • firmom niezarejestrowanym jako podatnik VAT w kraju z którego ma nastąpić zwrot środków
  • wnioskodawcom, którzy dostarczą prawidłowo wystawione faktury VAT

Ogólne warunki zwrotu VAT z UE:

  • do każdego kraju składany jest odrębny wniosek
  • najdłuższy okres ubiegania się o zwrot wynosi 12 miesięcy, najkrótszy 3 miesiące
  • minimalna wartość zwrotu VAT (jeden kraj) w okresie 1 roku to 50 euro, dla okresu krótszego np. 3 miesięcy 400 euro
  • termin składania wniosków za rok poprzedni mija 30 września
  • standardowy czas oczekiwania na odzyskanie środków to 4 miesiące, w wyjątkowych przypadkach może zostać wydłużony do 6-8 miesięcy