Często zadawane pytania
o zagraniczny VAT

Austria

Stawki VAT w Austrii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieją też stawki obniżone 13% i 10%.

Z czego można odzyskać VAT z Austrii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Austrii?

 • Z towarów zakupionych w Austrii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za zakup, wynajem i eksploatację samochodów osobowych, z wyjątkiem pojazdów zeroemisyjnych,
 • Za wydatki na rozrywkę, z wyjątkiem posiłków biznesowych, gdzie cel spotkania i tożsamość uczestników zostały udokumentowane.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Austrii:

 • Paragony do kwoty 400 EUR brutto (na pojedynczym dokumencie, powyżej konieczne przedstawienie faktury z pełnymi danymi odbiorcy)
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Austrii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Austrii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

UWAGA: Za rok kalendarzowy można złożyć maksymalnie 5 wniosków do Austrii: 4 wnioski kwartalne i jeden wniosek roczny. Nie można składać dwa razy wniosków za ten sam okres –tzn. jeżeli zostaną złożone wnioski kwartalne, oraz wniosek roczny (np. z dokumentów które wnioskodawca zapomniał uwzględnić we wnioskach kwartalnych) to każdy kolejny wniosek roczny zostanie odrzucony, Austria odrzuci także korektę wniosku z dodatkowymi dokumentami.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Austrii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Austrii

Ustawowy termin wydania decyzji przez austriacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Belgia

Stawki VAT w Belgii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieją też stawki obniżone 6% i 0%.

Z czego można odzyskać VAT z Belgii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Uwaga – w przypadku kosztów utrzymania floty możliwy jest zwrot:

100% kwoty podatku VAT – w przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony
85% kwoty podatku VAT – w przypadku pojazdów dostawczych do 3,5 tony
35% kwoty podatku VAT – w przypadku pojazdów osobowych

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Belgii?

 • Z towarów zakupionych w Belgii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Produkty tytoniowe
 • Noclegi, posiłki i napoje z wyjątkiem tych zapewnianych pracownikom
 • Za wydatki na rozrywkę, z wyjątkiem uzasadnionych wydatków na reklamę

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Belgii:

 • Faktury, nie jest możliwy zwrot VAT z paragonów

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Belgii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Belgii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Belgii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

 

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Belgii

Ustawowy termin wydania decyzji przez belgijski urząd skarbowy wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Bułgaria

Stawki VAT w Bułgarii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieją też stawki obniżone 9% i 0%.

Z czego można odzyskać VAT z Bułgarii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Bułgarii?

 • Z towarów zakupionych w Bułgarii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za usługi transportowe świadczone pojazdami osobowymi, także taksówkami.
 • Za zakup dóbr i usług związanych z utrzymaniem, naprawą motocykli i samochodów osobowych.
 • Za wydatki na rozrywkę

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Bułgarii:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Bułgarii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Bułgarii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Bułgarii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 100 BGN VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 800 BGN VAT

 

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Bułgarii

Ustawowy termin wydania decyzji przez bułgarski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Chorwacja

Stawki VAT w Chorwacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieją też stawki obniżone 13% i 5%.
Z czego można odzyskać VAT z Chorwacji?
Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty parkingów
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Chorwacji?

 • Z towarów zakupionych w Chorwacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Chorwacji:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Chorwacji
Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Chorwacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Chorwacji:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT (400 HRK za lata 2022 i poprzednie), dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT (3100 HRK dla za lata 2022 i poprzednie)

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Chorwacji

Ustawowy termin wydania decyzji przez chorwacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Czechy

Stawki VAT w Czechach:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieją też stawki obniżone 15% i 10%.

Z czego można odzyskać VAT z Czechach?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Czechach?

 • Z towarów zakupionych w Czechach i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Czechach:

 • Paragony do kwoty 10 000 CZK brutto (na pojedynczym dokumencie, powyżej konieczne przedstawienie faktury z pełnymi danymi odbiorcy)
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Czechach

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Czechach należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Czechach:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to równowartość 1000 EUR VAT w koronach czeskich, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi równowartość 400 EUR VAT w koronach czeskich

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Czechach

Ustawowy termin wydania decyzji przez czeski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Dania

Stawki VAT w Danii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, obniżona stawka wynosi 0%

Z czego można odzyskać VAT z Danii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu towarowego
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Danii?

 • Z towarów zakupionych w Danii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za posiłki dla właściciela firmy i pracowników, za wyjątkiem tych poniesionych na spotkaniach biznesowych – w tym przypadku częściowy zwrot jest możliwy
 • Za zakup, naprawę i utrzymanie pojazdów osobowych do 9 miejsc siedzących, możliwy częściowy zwrot za długoterminowy wynajem pojazdów osobowych w kreślonych przypadkach.
 • Za wydatki związane z rozrywką, prezentami biznesowymi
 • Za wydatki poniesione w związku z przejazdem mostem Oeresund – miejscem właściwym do składania wniosków o zwrot VAT w tym przypadku jest szwedzka administracja skarbowa.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Danii:

 • Paragony do kwoty 3000 DKK brutto (na pojedynczym dokumencie, powyżej konieczne przedstawienie faktury z pełnymi danymi odbiorcy)
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Danii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Danii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Danii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 400 DKK VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 3000 DKK VAT

 

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Danii

Ustawowy termin wydania decyzji przez duński US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Estonia

Stawki VAT w Estonii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieją też stawki obniżone 9% i 0%.

Z czego można odzyskać VAT z Estonii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Estonii?

 • Z towarów zakupionych w Estonii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów)
 • Za wydatki związane z eksploatacją lub wynajmem pojazdów osobowych możliwe jest odzyskanie jedynie 50% podatku VAT

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Estonii:

 • Paragony
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Estonii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Estonii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Estonii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Estoni

Ustawowy termin wydania decyzji przez austriacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego

Finlandia

Stawki VAT w Finlandii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 24%, istnieją też stawki obniżone 14% , 10% i 0%.

Z czego można odzyskać VAT z Finlandii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Finlandii?

 • Z towarów zakupionych w Finlandii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę lub usługi gastronomiczne
 • Z Usługg przewozowe miedzy miejscem pobytu a miejscem pracy

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Finlandii:

 • Paragony Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Finlandii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Finlandii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Finlandii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Finlandii

Ustawowy termin wydania decyzji przez austriacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego

Francja

Stawki VAT w Francji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieją też stawki obniżone 10% i 5,5%.

Z czego można odzyskać VAT z Francji?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Francji?

 • Z towarów zakupionych w Francji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za noclegi
 • Za naprawę, leasing i utrzymanie pojazdów osobowych

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Francji:

 • Paragony do kwoty 400 EUR brutto (na pojedynczym dokumencie, powyżej konieczne przedstawienie faktury z pełnymi danymi odbiorcy)
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Francji

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Francji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

UWAGA: Francja nie akceptuje korekt wniosków o zwrot VAT

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Francji:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Francji

Ustawowy termin wydania decyzji przez francuski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Grecja

Stawki VAT w Grecji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 24%, istnieją też stawki obniżone 13% i 6%.

Z czego można odzyskać VAT z Grecji?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Grecji?

 • Z towarów zakupionych w Grecji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Zakwaterowanie, wyżywienie, transport pracowników

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Grecji:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Grecji

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Grecji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Grecji:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Grecji

Ustawowy termin wydania decyzji przez grecki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Hiszpania

Stawki VAT w Hiszpanii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieje też stawka obniżona 10%

Z czego można odzyskać VAT ze Hiszpanii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT ze Hiszpanii?

 • Z towarów zakupionych w Hiszpanii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • Z wydatków gastronomicznych
 • Prezentów dla klientów
 • Alkoholu i wyrobów tytoniowych
 • Rozrywki

 Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT ze Hiszpanii:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT ze Hiszpanii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Hiszpanii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT ze Hiszpanii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT ze Hiszpanii

Ustawowy termin wydania decyzji przez hiszpański US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Holandia

Stawki VAT w Holandii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieje też stawka obniżona 9%

Z czego można odzyskać VAT z Holandii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty związane z reprezentacją do kwoty 227 EUR rocznie
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Holandii?

 • Z towarów zakupionych w Holandii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie
 • z wydatków na gastronomię

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Holandii:

 • Faktury
 • Paragony

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Holandii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Holandii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot VAT do 5 lat wstecz.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Holandii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Holandii

Ustawowy termin wydania decyzji przez holenderski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Irlandia

Stawki VAT w Irlandii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieją też stawki obniżone 13,5% i 9%.

Z czego można odzyskać VAT z Irlandii?

Między innymi za:

 • Paliwo (tylko diesel)
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Irlandii?

 • Z towarów zakupionych w Irlandii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za zakup, wynajem i eksploatację samochodów osobowych
 • Zakwaterowanie, wyżywienie
 • Za rozrywkę

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Irlandii:

 • Paragony do kwoty 100 EUR Brutto
 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Irlandii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Irlandii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Irlandii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Irlandii

Ustawowy termin wydania decyzji przez irlandzki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Litwa

Stawki VAT na Litwie:

Podstawowa stawka VAT wynosi 21%, istnieją też stawki obniżone 9% i 5%.

Z czego można odzyskać VAT z Litwy?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu towarowego

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Litwy?

 • Z towarów zakupionych na Litwie i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki związane z pojazdami osobowymi (koszty paliwa, opłaty drogowe)
 • Koszty taksówek

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Litwy:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Litwy

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Włoch należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Litwy:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Litwy

Ustawowy termin wydania decyzji przez włoski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Luksemburg

Stawki VAT w Luksemburgu:

Podstawowa stawka VAT wynosi 17%, istnieją też stawki obniżone 14% i 8%.

Z czego można odzyskać VAT z Luksemburga?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Luksemburga?

 • Z towarów zakupionych w Luksemburgu i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie
 • Z wydatków poniesionych na cele prywatne

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Luksemburga:

 • Faktury
 • Paragony do kwoty 100 EUR brutto (na pojedynczym dokumencie)

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Luksemburga

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Włoch należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Luksemburga:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Luksemburga

Ustawowy termin wydania decyzji przez luksemburski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. . Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Łotwa

Stawki VAT na Łotwie:

Podstawowa stawka VAT wynosi 22%, istnieją też stawki obniżone 12% i 5%.

Z czego można odzyskać VAT z Łotwy?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Łotwy?

 • Z towarów zakupionych na Łotwie i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za za wydatki związane z pojazdami osobowymi, możliwe jest wtedy odzyskanie jedynie 50% podatku VAT
 • Usługi cateringowe w celach reprezentacyjnych – możliwość odzyskania 40 % podatku VAT

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Łotwy:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Łotwy

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Włoch należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Łotwy:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Łotwy

Ustawowy termin wydania decyzji przez włoski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Niemcy

Stawki VAT w Niemczech:

Podstawowa stawka VAT wynosi 19%,obniżona 7%

Z czego można odzyskać VAT z Niemczech?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Wyżywienie
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Niemczech?

 • Z towarów zakupionych w Niemczech i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Niemczech:

 • Paragony do kwoty 250 EUR brutto. Paragony powyżej tej kwoty muszą być zaopatrzone w:

– ręcznie wpisaną datę transakcji

– pieczątkę wystawcy

– podpis wystawcy

– pieczątkę odbiorcy

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Niemczech

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Niemczech należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Niemczech:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Niemczech

Ustawowy termin wydania decyzji przez niemiecki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Norwegia

Stawki VAT w Norwegii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieje też stawka obniżona 15%

Z czego można odzyskać VAT z Norwegii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Noclegi
 • Koszty uczestnictwa w targach (z wyłączeniem usług cateringowych)
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu towarowego

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Norwegii?

 • Z towarów zakupionych w Norwegii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • z wydatków na gastronomię, catering
 • zakup sztuki i antyków
 • z kosztów związanych z wynajmem, zakupem i eksploatacją samochodów osobowych

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Norwegii:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Norwegii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Norwegii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot VAT do 5 lat wstecz.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Norwegii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 500 NOK VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 5000 NOK VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Norwegii

Ustawowy termin wydania decyzji przez noweskiUS wynosi 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku

UWAGA – Norwegia nie należy do UE, procedura zwrotu różni się od procedury unijnej.

Portugalia

Stawki VAT w Portugalii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 23%, istnieje też stawka obniżona 13%

Z czego można odzyskać VAT z Portugalii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Uwaga – w przypadku kosztów utrzymania floty możliwy jest zwrot:

100% kwoty podatku VAT – w przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony
50% kwoty podatku VAT – w przypadku pojazdów dostawczych do 3,5 tony

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Portugalii?

 • Z towarów zakupionych w Portugalii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • z wydatków na gastronomię, catering – z pewnymi wyłączniami
 • zakup wyrobów tytoniowych

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Portugalii:

 • Faktury
 • Paragony

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Portugalii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Portugalii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Portugalii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Portugalii

Ustawowy termin wydania decyzji przez portugalski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Rumunia

Stawki VAT w Rumunii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 19%, istnieje też stawka obniżona 9%

Z czego można odzyskać VAT z Rumunii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach (z wyłączeniem usług cateringowych)
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Rumunii?

 • Z towarów zakupionych w Rumunii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • z wydatków na gastronomię, catering – z pewnymi wyłączeniami
 • wydatków związanych z utrzymaniem pojazdów osobowych – możliwe jest odzyskanie jedynie 50% podatku

 Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Rumunii:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Rumunii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Rumunii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Rumunii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Rumunii

Ustawowy termin wydania decyzji przez rumuński US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Słowacja

Stawki VAT w Słowacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieje też stawka obniżona 10%

Z czego można odzyskać VAT ze Słowacji?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach (z wyłączeniem usług cateringowych)
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT ze Słowacji?

 • Z towarów zakupionych w Słowacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • Z usług podlegających opodatkowaniu procedurą VAT marża 

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT ez Słowacji:

 • Faktury
 • Paragony

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT ze Słowacji

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Słowacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT ze Słowacji:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT ze Słowacji

Ustawowy termin wydania decyzji przez słowacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.  Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Słowenia

Stawki VAT w Słowenii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieje też stawka obniżona 10%

Z czego można odzyskać VAT ze Słowenii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT ze Słowenii?

 • Z towarów zakupionych w Słowenii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • Z wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem samochodów osobowych

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT ze Słowenii:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT ze Słowenii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Słowenii należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT ze Słowenii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT ze Słowenii

Ustawowy termin wydania decyzji przez słoweński US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Szwecja

Stawki VAT w Szwecji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieje też stawka obniżona 12%

Z czego można odzyskać VAT ze Szwecji?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe (przejazd przez most oeresund)
 • Wydatki na rozrywkę i gastronomię do kwoty 300 SEK na osobę
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT ze Szwecji?

 • Z towarów zakupionych w Szwecji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)
 • Stałe zakwaterowanie

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT ze Szwecji:

 • Faktury
 • paragony

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT ze Szwecji

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Szwecji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT ze Szwecji:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 500 SEK VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 4000 SEK VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT ze Szwecji

Ustawowy termin wydania decyzji przez hiszpański US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Węgry

Stawki VAT Na Węgrzech:

Podstawowa stawka VAT wynosi 27%, istnieją też stawki obniżone 18% i 5%.

Z czego można odzyskać VAT z Węgier?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Noclegi
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Węgier?

 • Z towarów zakupionych Na Węgrzech i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za zakup, wynajem i eksploatację samochodów osobowych,
 • Wyżywienie i usługi gastronomiczne
 • Rozrywkę
 • Usługi taksówkowe

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Węgier:

 • Faktury
 • Paragony opisane ‘NYGUTA’ nie są akceptowane

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Węgier

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Węgier należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Węgier:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to równowartość 50 EUR VAT w Forintach, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi równowartość 400 EUR VAT w Forintach

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Węgier

Ustawowy termin wydania decyzji przez węgierski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.

Wielka Brytania

Uwaga – wielka brytania nie należy do UE, procedura zwrotu różni się od pozostałych krajów

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii:

Podstawowa stawka VAT wynosi 20%, istnieje też stawka obniżona 5%

Z czego można odzyskać VAT ze Wielkiej Brytanii?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT ze Wielkiej Brytanii?

 • Z towarów zakupionych w Wielkiej Brytanii i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – eksport usług)

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT ze Wielkiej Brytanii:

 • Faktury
 • paragony

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT ze Wielkiej Brytanii

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok podatkowy, który w Wielkiej Brytanii trwa od lipca do czerwca. Wniosek do Wielkiej Brytanii należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia za rok podatkowy kończący się w czerwcu.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT ze Wielkiej Brytanii:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok podatkowy to 35 GBP VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 295 GBP VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT ze Wielkiej Brytanii

Ustawowy termin wydania decyzji przez brytyjski US wynosi 6 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Włochy

Stawki VAT we Włoszech:

Podstawowa stawka VAT wynosi 22%, istnieją też stawki obniżone 10% i 5%.

Z czego można odzyskać VAT z Włoch?

Między innymi za:

 • Paliwo
 • Opłaty drogowe
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Wyżywienie i zakwaterowanie
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Wynajem środków transportu

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Włoch?

 • Z towarów zakupionych we Włoszech i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za rozrywkę

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Włoch:

 • Faktury

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Włoch

Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Włoch należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Włoch:

Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT, dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Włoch

Ustawowy termin wydania decyzji przez włoski US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące. Jeżeli nie chcesz czekać na zwrot, skorzystaj z trybu przyspieszonego.