Opóźnienia zwrotów VAT z Niemiec

Kategoria:

Opublikowano:

06.07.2023r.

Dyrektywa UE nr 2008/9/WE przewiduje, że państwa członkowskie powinny wydać decyzję o zwrocie VAT w ciągu 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Niestety obecnie niemiecki urząd skarbowy znacznie wydłuża ten termin.

Na dzień pisania tego wpisu – tj. 6.07.2023, niemiecki urząd skarbowy notuje około 2 miesięczne opóźnienia z wypłatą środków w związku ze złożonymi wnioskami o zwrot podatku VAT. Na nasze wezwania do wyjaśnień, otrzymaliśmy zdawkową odpowiedź, że po pandemii Covid-19 do urzędu spłynęło tyle wniosków, że jego pracownicy nie wyrabiają się z ich przetwarzaniem.

Wszystkim podatnikom, których te opóźnienia dotykają, przysługują odsetki. Nie można jednak liczyć na wiele. Odsetki podatkowe w Niemczech wynoszą 0,15% miesięcznie i wypłacane są dopiero po przekroczeniu minimalnej kwoty 10 EUR.

Przypominamy że w przypadku trybu przyspieszonego, czas oczekiwania na zwrot wynosi nie więcej niż 7 dni. Więcej przeczytasz w naszej ofercie