X

Zwrot VAT z UE

Każdy polski przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem podatku VAT w kraju, a zarazem siedziba wykonywanej przez niego działalności zlokalizowana jest w Polsce, ma prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego przy zakupie towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej podatku VAT. Zwrot VAT z UE może jednak mieć miejsce tylko wtedy, gdy dany podmiot nie posiada na terenie kraju członkowskiego, w którym płacił podatek od wartości dodanej, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności lub zwykłego miejsca pobytu. Zwrot może dotyczyć praktycznie każdego wydatku związanego z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, np. zakupu paliwa, opłat drogowych, zakwaterowania, opłat za wstęp na targi. Zasada neutralności VAT i reguła unikania podwójnego opodatkowania gwarantują osobom obciążonym podatkiem w cenie nabywanych towarów i usług, zwrot VAT z UE, w identycznym pod względem zasady zakresie, w jakim mogą odzyskiwać podatek osoby z danego państwa członkowskiego.
Zwrot podatku vat z UE

Warunki zwrotu podatku VAT

Na podstawie dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r., szczegółowo określającej warunki, jakie należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku VAT z Unii Europejskiej, procedura zwrotu dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy:

  • są zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce,
  • siedziba firmy znajduje się na terenie Polski.

Podstawowym założeniem dyrektywy jest przeprowadzenie całej procedury zwrotu podatku, tzw. Value-Added Tax Refund, przez Internet, czyli poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego e-Deklaracji VAT-REF. Deklarację można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Złożony drogą elektroniczną wniosek o zwrot VAT z UE skierowany jest do administracji podatkowej kraju członkowskiego, w którym dokonywany był zakup towarów i usług, za pośrednictwem naczelnika krajowego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik. Co bardzo ważne, wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej można składać do 30 września roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy. W związku z tym, że procedowanie wniosku o zwrot podatku VAT może trwać nawet do 8 miesięcy, należy złożyć e-Deklarację jak najszybciej. Niedotrzymanie bowiem wspomnianego wyżej terminu skutkuje w bezwzględnej utracie prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT. Pamiętać należy również o dwóch niezmiernie istotnych elementach wnioskowanego zwrotu:

  • minimalna kwota wnioskowanego zwrotu podatku VAT musi wynieść co najmniej 50 euro/rok, lub 400 euro/3 miesiące,
  • kwotę wnioskowanego zwrotu należy wyrazić w walucie kraju zwrotu.

Wstępna weryfikacja wniosków o zwrot VAT z UE odbywa się już w polskich organach podatkowych. Sprawdzają one czy podmiot rzeczywiście ma uprawnienia do odzyskania zapłaconego na terenie kraju członkowskiego podatku i czy był podatnikiem VAT. Jeżeli uprawnienia zostaną potwierdzone, wniosek drogą elektroniczną trafia do administracji podatkowej odpowiedniego kraju UE. Polski urząd skarbowy ma na przesłanie wniosku o zwrot VAT z UE 15 dni kalendarzowych. Kraj członkowski, w którym ubiegamy się o zwrot ma na wydanie decyzji 4 miesiące, a jeśli dojdzie do konieczności uzupełnienia niezbędnych informacji, proces ten ulegnie wydłużeniu do 6-8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku decyzji negatywnej, istnieje możliwość odwołania się, co jeszcze dodatkowo wydłuża czas zwrotu podatku. Jest to długa i żmudna procedura.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów – szybko i bez przeszkód otrzymasz zwrot VAT z UE

Skomplikowany proces ubiegania się o zwrot zapłaconego w krajach Unii Europejskiej podatku VAT powoduje, że warto skorzystać z profesjonalnych usług doświadczonych specjalistów, którzy pomogą odzyskać zapłacone w formie podatku VAT w krajach UE pieniądze. Szczycimy się wysoką skutecznością w egzekwowaniu zwrotów podatku VAT. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 firm, a Twoja może być kolejną. Oferujemy dwie drogi procedowania ubiegania się o zwrot: standardową i zdecydowanie bardziej efektywną – przyspieszoną, w której należne twojej firmie środki otrzymasz już w ciągu 7 dni od złożenia wniosku! Aby skorzystać z naszych usług i uzyskać zwrot VAT z UE w ekspresowym tempie, wypełnij dostępny na naszej stronie formularz. W odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą, upewnimy, w którym trybie chcesz otrzymać zwrot podatku, a po dostarczeniu nam niezbędnych dokumentów, złożymy w Twoim imieniu wniosek o zwrot VAT z UE, którym już wkrótce będzie można się cieszyć. Gwarantujemy efektywną współpracę. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Dołącz do nich, postaw na nasze doświadczenie. Zaufaj specjalistom i odzyskaj należne Ci pieniądze. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.