Offer

Jesteśmy licencjonowanym biurem rachunkowym
specjalizującym się w zwrocie podatku VAT z Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.

Zwykły tryb
zwrotu podatku

Klient przesyła nam dokumenty
do zwrotu VAT

2-5 dni

Nasza firma przygotowuje i
składa w jego imieniu wnioski do
poszczególnych krajów.

2-5 dni

W przypadku braku pytań ze
strony US, wydaje on decyzje w
ciągu 4 miesięcy od złożenia
wniosku i przelewa zwrot
bezpośrednio na konto klienta.

ok. 120 dni

Nasze biuro otrzymuje decyzję, którą
przekazuje klientowi wraz z fakturą za
usługę. Prowizja naszego naszego biura
wynosi do 5% odzyskanej kwoty VAT,
lecz wartość naszej faktury nie może być
mniejsza niż 25 EUR netto. Dokładna
wysokość prowizji ustalana jest na
podstawie kwoty VAT do zwrotu oraz
ilości i stopnia skomplikowania
dokumentów

Przyspieszony tryb
zwrotu podatku

Klient przesyła nam dokumenty
do zwrotu VAT

2-5 dni

Nasza firma wypłaca należność z
własnych środków VAT wynikający z
przesłanych dokumentów w ciągu
tygodnia od ich otrzymania.

do 7 dni

Ubiegamy się o zwrot VAT od Urzędu
Skarbowego na nasz rachunek.

Po kilku miesiącach, gdy już
otrzymamy zwrot, wystawiamy
klientowi opłaconą fakturę za
usługę. Tryb ten oferujemy dla
kwot zwrotu powyżej 500 EUR
VAT/kraj. Prowizja w tym trybie
ustalana jest indywidualnie.

Uzyskaj swój zwrot
w wybranym trybie

Skontaktuj się z nami

Za co głównie
odzyskujemy VAT

Utrzymanie floty

paliwo, opłaty drogowe, parkingi

Realizacjia projektów
dla kontrahentów

np. zakup narzędzi i materiałów
związku z budową stoiska targowego

Noclegi

dla kierowców, pracowników