Często zadawane pytania
o zagraniczny VAT

Austria

Stawki VAT w Chorwacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieją też stawki obniżone 13% i 5%.
Z czego można odzyskać VAT z Chorwacji?
Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty parkingów
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Chorwacji?

 • Z towarów zakupionych w Chorwacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Chorwacji:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Chorwacji
Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Chorwacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Chorwacji:
Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT (400 HRK za lata 2022 i poprzednie), dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT (3100 HRK dla za lata 2022 i poprzednie)

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Chorwacji
Ustawowy termin wydania decyzji przez chorwacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Belgia

Stawki VAT w Chorwacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieją też stawki obniżone 13% i 5%.
Z czego można odzyskać VAT z Chorwacji?
Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty parkingów
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Chorwacji?

 • Z towarów zakupionych w Chorwacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Chorwacji:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Chorwacji
Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Chorwacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Chorwacji:
Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT (400 HRK za lata 2022 i poprzednie), dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT (3100 HRK dla za lata 2022 i poprzednie)

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Chorwacji
Ustawowy termin wydania decyzji przez chorwacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Bułgaria

Stawki VAT w Chorwacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieją też stawki obniżone 13% i 5%.
Z czego można odzyskać VAT z Chorwacji?
Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty parkingów
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Chorwacji?

 • Z towarów zakupionych w Chorwacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Chorwacji:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Chorwacji
Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Chorwacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Chorwacji:
Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT (400 HRK za lata 2022 i poprzednie), dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT (3100 HRK dla za lata 2022 i poprzednie)

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Chorwacji
Ustawowy termin wydania decyzji przez chorwacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Chorwacja

Stawki VAT w Chorwacji:

Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, istnieją też stawki obniżone 13% i 5%.
Z czego można odzyskać VAT z Chorwacji?
Między innymi za:

 • Paliwo
 • Koszty parkingów
 • Wynajem środków transportu
 • Koszty uczestnictwa w targach
 • Koszty narzędzi, materiałów, które następnie zostały zużyte w tym kraju w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z czego nie można odzyskać podatku VAT z Chorwacji?

 • Z towarów zakupionych w Chorwacji i wywiezionych poza jej granicę (w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę z 0% stawką VAT – wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów),
 • Za wydatki na rozrywkę.

Akceptowane dokumenty do zwrotu VAT z Chorwacji:

 • Faktury z pełnymi danymi odbiorcy

Okresy i terminy składania wniosków o zwrot VAT z Chorwacji
Wniosek o zwrot musi obejmować okres co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (kwartał), lecz nie może obejmować więcej niż rok kalendarzowy. Wniosek do Chorwacji należy złożyć najpóźniej do 30 września za rok poprzedni.

Kwoty minimalne wniosków o zwrot VAT z Chorwacji:
Minimalna kwota zwrotu dla wniosków obejmujących rok kalendarzowy to 50 EUR VAT (400 HRK za lata 2022 i poprzednie), dla wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi 400 EUR VAT (3100 HRK dla za lata 2022 i poprzednie)

Czas oczekiwania na zwrot VAT z Chorwacji
Ustawowy termin wydania decyzji przez chorwacki US wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 2 lub 4 miesiące.

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy